Zachowek jest to prawo do udziału w spadku przez bliskich krewnych spadkodawcy. Żądanie do zapłaty określonej kwoty powinno być kierowane do osób, które nabyły prawa do spadku. Nie każdy wie o takim prawie, a termin przedawnienia roszczenia o zapłatę to 5 lat.

Komu należy się zachowek?

Do zachowku uprawnieni są zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd., a także małżonek oraz rodzice spadkobiercy. Spadkodawca może sporządzić testament, który określi, kto będzie dziedziczył majątek lub może przekazać majątek w formie darowizny. Zdarza się, że spadkodawca zapisze w testamencie swój majątek osobom niespokrewnionym, a zachowek służy właśnie do ochrony słusznych praw osób bliskich spadkodawcy. Innymi słowy, zachowek jest to prawo do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku ich kosztem. Bardzo ważny jest fakt, czy osoba ubiegająca się o zachowek, byłaby spadkobiercą zgodnie z przepisami dziedziczenia ustawowego.

Jak ubiegać się o należną kwotę?

Zapłatę z tytułu zachowku, można uzyskać za pomocą zawarcia pisemnej ugody dotyczącej zapłaty zachowku. Oczywiście jest to możliwe wtedy, gdy roszczenie jest bezsporne i nieprzedawnione. O zachowek można ubiegać się poprzez pozew o zapłatę zachowku. Nierzadko są to sprawy, którymi zajmuje się kancelaria adwokacka Łódź, czy Warszawa są miastami, gdzie można bez trudu znaleźć adwokata, który zajmie się napisaniem takiego pozwu. Składając pozew do sądu o zapłatę zachowku, trzeba liczyć się z tym, że rozstrzygnięcie sprawy może potrwać, a wypłata należnej kwoty niekiedy jest egzekwowana przez komornika. Nie warto zostawiać tej sprawy na później, gdyż jej przedawnienie ulega po 5 latach. Dlatego najlepiej poszukać adwokata, wpisując w Google np. kancelaria adwokacka Łódź lub Adwokat Łódź, a propozycji będzie wiele.

Jak obliczyć kwotę zachowku?

Po pierwsze należy ustalić należny ułamek wartości udziału spadkowego dla osoby uprawnionej. Następnie oblicza się tzw. substrat zachowku, który równa się czystej wartości spadku wraz z zawartością darowizn podlegających doliczeniu. Konieczne będzie obliczenie czystej wartości spadku przez biegłych. Przy obliczaniu kwoty zachowku bierze się pod uwagę szereg zasad i czynników, dlatego warto by taką sprawą zajęła się kancelaria adwokacka Łódź jest miastem, gdzie takich przypadków jest wiele, dlatego nie warto działać na własną rękę, tylko oddać sprawę w ręce profesjonalistów. Jest to dobry krok, szczególnie jeśli zrozumienie przepisów prawa sprawia trudności.