kancelaria radców prawnych Łódź

Działania mobbingowe mają złożony charakter. Mobberem, czyli osobą stosującą mobbing może być zarówno szef, jak i kolega z pracy, natomiast mobbing to nie tylko działania związane z wykonywaną pracą- może dotyczyć również sfery prywatności pracownika. Co zrobić w takiej sytuacji?

Kiedy to już mobbing?

Ogólnie mówiąc mobbing to działania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołują u niego obniżenie samooceny, ośmieszenie i wyizolowanie z zespołu. Ważne jest to, że o mobbingu możemy mówić tylko w przypadku powtarzających się przez dłuższy czas takich sytuacji, a nie w przypadku jednorazowej sytuacji, która zdarzyła się z powodu złego humoru przełożonego lub współpracownika. Mobbing sprawia, że pracownik jest skrajnie wyczerpany zaistniałą sytuacją i obawia się chodzić do pracy. Poza tym żyje w nieuzasadnionym poczuciu winy, początkowo nie zauważa, że to, co dzieje się w pracy, jest czymś nieprawidłowym.

Nieprawidłowe zachowania w stosunku do pracowników przejawiają się również w przypadku pomijania przy premii, nakazu zostawania w pracy po godzinach, nękania i nachodzenia pracownika w domu, a w ekstremalnych sytuacjach może dojść do rękoczynów.

Gdy pracownik doświadczający nieprzyjemnych komentarzy, obrażania, prób wyizolowania z grupy pracowników, umie zachować zimną krew i broni się przed tym, nie ma już mowy o mobbingu. Pomiędzy tym, czy to już mobbing, czy nie, jest cienka granica i często trudno ją ocenić. Dlatego warto skonsultować się z radcą prawnym, który zrobi wywiad z pracownikiem i oceni, czy dotknęły go działania mobbingowe. Najlepiej, jeśli sprawą zajmie się kancelaria radców prawnych Łódź jest miastem, w którym radcy prawni złożą w imieniu pracownika pozew o odszkodowanie za mobbing w miejscu pracy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Roszczenia są zawsze kierowane do pracodawcy, nawet jeśli to nie on jest mobberem. To właśnie pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać praktykom mobbingowym i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność pieniężną. Minimum, jakie może żądać pracownik to minimalne wynagrodzenie za pracę, natomiast górnej granicy ustawa nie podaje, więc może żądać dowolnej kwoty. Roszczenia są ustalane z reguły na podstawie udowodnienia przez pracownika skutków mobbingu, w postaci uszczerbku na zdrowiu, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Nie warto rezygnować z zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ponieważ zaburzenia psychiczne i fizyczne ofiary mobbingu mają wpływ na całe jego życie. Często pracownik w takiej sytuacji odchodzi z pracy i zwyczajnie obawia się przed rozpoczęciem nowej. We wszystkich sprawach związanych z mobbingiem oraz prawem pracy pomoże kancelaria radców prawnych Łódź, czy Warszawa to duże miasta, w których radcy prawni na co dzień spotykają się z takimi sprawami. Dlatego nie należy się wstydzić, czy obawiać, tylko znaleźć profesjonalną pomoc. Aby w szybki sposób znaleźć najlepszą kancelarię, wystarczy wpisać w Google np. kancelaria radców prawnych Łódź, a propozycji będzie wiele.