Portale internetowe z ofertami pracy są bogate w ogłoszenia pracy tymczasowej w Polsce i za granicą. Osoba poszukująca zatrudnienia głównie skupia się na ilości godzin pracy oraz na stawce wynagrodzenia – nie zawsze zwraca ona uwagę na charakter zatrudnienia. Na czym polega praca tymczasowa oraz co należy wiedzieć przed podjęciem takiej formy zatrudnienia?

 

Praca tymczasowa – ogólna charakterystyka

 

Praca tymczasowa jest specyficzną forma zatrudnienia o charakterze okresowym, której istotą jest trójstronna relacja. Zaangażowane są w nią trzy podmioty, a mianowicie: agencja pracy tymczasowej, pracownik oraz klient agencji, czyli tzw. pracodawca użytkownik. Wszystkie sprawy związane z taką właśnie relacją między powyższymi podmiotami regulowane są przez Ustawę z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

 

Praca tymczasowa z praktycznego punktu widzenia

 

Agencja pracy tymczasowej (APT) daje zatrudnienie w formie pracodawcy pracownika tymczasowego (PT) oraz kieruje go (udostępnia) do pracodawcy użytkownika (PU) w celu wykonania u tego ostatniego pracy tymczasowej. Czas, w trakcie którego pracownik tymczasowy wykonuje pracę u pracodawcy użytkownika jest z góry ustalany pomiędzy tymi trzema podmiotami i przeważnie obejmuje okres od kilku dni do kilku miesięcy bądź czas niezbędny do ukończenia konkretnego zadania.

 

W przypadku pracy tymczasowej za formalnego pracodawcę uznawana jest agencja pracy (APT), z którą pracownik tymczasowy (PT) zwiera umowę. Agencja również przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy – dokonuje obliczeń i wypłacania wynagrodzeń, płaci wszelkie należne składki oraz odprowadza podatki. W praktyce pracę wykonuje pracownik zupełnie gdzie indziej – u pracodawcy użytkownika (PU) – tam, gdzie zostanie wysłany przez agencję. Pracownik tymczasowy posiada prawa należne każdemu innemu pracownikowi m.in. prawo do zwolnień chorobowych, urlopów wypoczynkowych, a okres składkowy jest wliczany do przyszłej emerytury. Każda kwestia związana z pracownikiem tymczasowym jest regulowana przede wszystkim przez Ustawę o pracy tymczasowej, a kolejno przez Prawo Pracy.

 

Jakie są formy zatrudnienia?

 

Najczęściej agencje pracy tymczasowej dokonują zatrudnień pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. W wyjątkowych sytuacjach, gdy praca tymczasowa nie miałaby posiadać cech stosunku pracy – dopuszcza się zawieranie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło lub umowy zlecenie). Praca tymczasowa uznawana jest za całkowicie legalną formę zatrudnienia.